Klatrehulen     Designet     Konstruktionen     Priser     Samlevejledning     Vedligeholdelse     Kontakt og vilkår      Mand&bilDesignet

Klatrehulen - legehus og klatrestativ

Kernen i Klatrehulen er et legehus. Her er der mulighed for at gemme sig og fordybe sig men også for at handle og præsentere sandkager og sneglehuse via disken.

Rundt om legehuset danner Klatrehulen en klatrebane. Når man kan klatre over taget, op på platformen og ned igen på den anden side, så bliver banen ikke bare et ”o” men et ”ø”. Man bevæger sig altså ikke bare rundt om legehuset men også igennem og over, og det giver mange muligheder for valg af rute og tagfat.

Rolleleg og tagfat - inde og ude.

Når designet er lavet så legehuset både er en hule, et hus, et skib, et klatrestativ og en tagfatbane så er den dybere mening selvfølgelig at de forskellige legetyper kan inspirerer hinanden. Legen starter fx som en fysik leg og ende som en rolleleg eller måske omvendt. De mange muligheder for at kombinere forskellige typer leg gør Klatrehulen til et godt indslag på legepladsen eller i haven.

Et legehus i Dansk Design

Nordisk og Dansk Design har gjort det til sit særkende at forene form, funktionalitet, pris og kvalitet således at de enkelte dele styrker hinanden og tilsammen giver en oplevelse af det gode liv (i den nordiske demokratiske velfærdsstat). Klatrehulen forsøger - i al beskedenhed - at forfølge denne tradition. Der er lidt til øjet, lidt til ingeniøren, lidt til pædagogen, lidt til børnene og forhåbentligt også lidt til forbrugeren når sammenhængen mellem pris og kvalitet vurderes.