Klatrehulen     Designet     Konstruktionen     Priser     Samlevejledning     Vedligeholdelse     Kontakt og vilkår      Mand&bilVedligeholdelse

Annonce fra legehuset Klatrehulen

For den offentlige udgave: Træværket behandles en gang årligt med møbelolie der ikke er tilsat fungisid fx Gori møbelolie. Evt. steder hvor kanterne er blottede pga. slid behandles disse med grundinsolie og heldækkende træbeskyttelse.


For den private udgave: Legehusets træværk behandles en gang årligt med træbeskyttelse fx linolie tilsat fungicid og trætjære eller almindelig transparent træbeskyttelse. Sider og kanter behandles med heldækkende træbeskyttelse ved behov. Vær især opmærksom på den nederste kant af siderne - altså den der vender ned mod jorden. Her kan det være svært at komme til men det er vigtigt at denne nederste kant behandles. Ligeledes kan der være tale om at kanterne på og omkring dør og låger kan kræve ekstra vedligehold.